• Vides kampaņa Kuldīgas novadā

  25.03.2014 | Nav komentāru

  Kuldīgas novadā Lielās Talkas ietvaros aicinām piedalīties vides kampaņā par tēmu "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā", lai rosinātu ieviest katra cilvēka ikdienas dzīvē paradumus, mazinot vides, ūdens un Baltijas jūras piesārņojumu. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņu dalībnieki un Kuldīgas jauniešu dome 28.martā plkst. 16:00 aicina visus iesaistīties un līdzdarboties pasākumā "1905.gada parks PUTOJAS" dažādās aktivitātēs.

 • Radošais konkurss Brocēnu novada bērniem un jauniešiem

  25.03.2014 | Nav komentāru

  Lielās Talkas 2014 pasākumu ietvaros arī Brocēnu novadā radošais konkursā par tēmu "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā".

   

  Piedalīties aicināti visi Brocēnu novada bērni un jaunieši sākot no pašiem mazākajiem līdz 25 gadu vecumam.
  Konkursam var iesniegt dažāda veida darbus.

 • Nāc un piedalies - Lielā Talka 2014!

  25.03.2014 |

 • Noslēdzies Jēkabpils novada vides ieteikumu konkurss

  24.03.2014 | Nav komentāru

  Līdz šī gada 17. martam skolēni tika aicināti piedalīties konkursā ''Ūdens lietošanas un citas pamācības, saudzējot vidi un Baltijas jūru''. Tika saņemti iesniegumi no visām novada skolām, un labāko darbu autori saņems atzinības balvas.

  Konkursā piedalījās visas novada skolas. Darbus vērtēja Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieki. Vērtējot tika ņemta vērā ieteikumu nozīmība, ietekme uz Baltijas jūru un mūsu novadu, noformējums un oriģinalitāte.

 • Dunavas skolēni par tīru apkārtējo vidi

  24.03.2014 | Nav komentāru

  Līdzīgi kā citos Jēkabpils novada pagastos, arī Dunavā notikušas izglītojošas lekcijas.

  Dunavas pamatskolas 8.klases skolēni atsaucās Jēkabpils novada aicinājumam piedalīties konkursā "Ūdens lietošanas un citas pamācības, saudzējot vidi un Baltijas jūru".
  Klases audzināšanas stundās tika pārrunāts, kā taupīt ūdeni. Liekas - lauku mājās ir aka un par ūdeni nav jāmaksā. Un tomēr daudzi saskārušies ar to, ka sausās vasarās akās trūkst ūdens, un tas patiešām ir jātaupa. Skolēni izteica priekšlikumus un iepazinās ar noderīgiem ieteikumiem, kā racionāli izmantot ūdeni, lai dotu savu ieguldījumu dabas resursu saglabāšanā.

   

 • Vides stundas Ābeļu pamatskolā

  24.03.2014 | Nav komentāru

  Koordinatoru konkursa "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā" ietvaros izglītojošas lekcijas arī Ābeļu pamatskolas skolēniem.

  13. martā Ābeļu pamatskolā viesojās Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis Subatiņš, Ābeļu pagasta pārvaldnieks Raimonds Jaudzems un teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša.
  1-4.klašu grupa noklausījās lekciju "Notekūdeņu piesārņojums un tā samazināšanas iespējas tavās mājās", bet 5.-9.klašu skolēni "Upju tīkls un upju baseini Jēkabpils novadā, to saistība ar Baltijas jūru".

   

 • "Ūdens nedēļa" Dignājas pamatskolā

  24.03.2014 | Nav komentāru

  Jēkabpils novada Dignājas pamatskolā Lielās Talkas koordinatoru konkursa ietvaros tika organizētas vides stundas.

  Dignājas pamatskola turpina darboties Ekoskolu programmā. Katru gadu ekopadome organizē skolas vides izvērtēšanu un izvēlas vienu tēmu, kurai tiek pievērsta lielāka uzmanība. Ekopadome no 10. līdz 14. martam organizēja Ūdens nedēļu. Tam pamatā bija vairāki iemesli: 22. martā tika atzīmēta Pasaules ūdens diena, Ekoskolas šī gada tēma bija ūdens un Jēkabpils novada pašvaldības organizēja Lielās Talkas ieteikumu konkursu saistītu ar ūdens tēmu.

   

 • Talka arī Beļģijā

  23.03.2014 |

  Šajā nedēļas nogalē no 21.-23. martam Flandrijā notiek Lielā talka ar saukli "Padarīsim valsti tīrāku kopā!". Beļģijas franciski un vāciski runājošās daļās talkos aprīlī, bet Briselē - 10. maijā, kad norisināsies Eiropas Savienības "Tīrības nedēļa".

   

  Ideja par kopīgu talkošanu 2008. gadā ienāca prātā mūsu kaimiņiem igauņiem. Pirmajā talkā 50 000 igauņu savāca 10 000 tonnu atkritumu. Igaunijas ceļmalas, pilsētas un mežus igauņi sakopa visai zibenīgi - piecu stundu laikā.

   

  Igauņi talkot aicināja arī latviešus un lietuviešus. Latvijas Lielās Talkas, biedrības Pēdas LV priekšsēdētāja Vita Jaunzeme atzīst, ka tieši mūsu un lietuviešu čaklās talkošanas dēļ, "Let's do it!" varēja attīstīties visā pasaulē. Sākotnēji igauņi kopīgo sakopšanu bija iecerējuši kā vienreizēju akciju, bet latvieši nolēma, ka Latvijā talkosim 10 gadus.

   

  Vairāk informācijas šeit.

   

 • Raunēnieši jau talko! jeb Par tīru Raunas upi!

  23.03.2014 | Nav komentāru

  Kaut arī līdz Lielajai Talkai vēl palicis mēnesis, Raunas iedzīvotāji jau ņem rokās darbarīkus un darba sparu un dodas sakopt Raunas upi.

  Raunas upē pārkritušie koki, koku sanesumi un bebru dambji  veicina upes aizaugšanas procesus, palielinās biomasa, netiek nodrošināta  upes dabiskā caurplūde, skābekļa saturs samazinās, zūd upes pašattīrīšanās spējas. Raunas upe ir iekļauta zivsaimnieciski nozīmīgo prioritāro zivju ūdeņu sarakstā kā lašveidīgo zivju upe. Upes sanesumi neļauj zivīm brīvi pārvietoties un nārstot, traucēts lašveidīgo zivju migrācijas ceļš. Tāpēc nepieciešams veikt upes tīrīšanu.

 • Siguldas novadā - pārgājieni, stāsti un zīmējumi

  23.03.2014 | Nav komentāru

  Lielās Talkas uzsākto kampaņu "Tīra Latvija sākas Tavā galvā" atbalsta arī Siguldas novadā.
  Konkursa "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā" ietvaros organizējam sekojošus pasākumus.

   

TĪRA BALTIJAS JŪRA SĀKAS TAVĀ VANNAS ISTABĀ!

Talkot aicina

LIELO TALKU ORGANIZĒ

MEKLĒ LAPĀ

SEKO JAUNUMIEM

PIESAKIES JAUNUMIEM

SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Twitter Facebook Draugiem

FACEBOOK

ZIEDO TALKAI

ziedot